Firma GEOBETA Usługi Geodezyjne

Kompleksowe usługi geodezyjno – kartograficzne dla klientów indywidualnych, firm i instytucji

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym i zapewniamy pełną dyspozycyjność oraz wysoką jakość merytoryczną i techniczną wykonywanych usług. Wieloletnie doświadczenie oraz szeroka wiedza z zakresu geodezji i prawa pozwala na wykonywanie naszych usług na bardzo wysokim poziomie.

Usługi geodezyjne

Firma GEOBETA Usługi Geodezyjne świadczy kompleksowe usługi geodezyjne i kartograficzne dla klientów indywidualnych, firm i instytucji.

Opracowania kartograficzne do celów projektowych

Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych to fragment mapy zasadniczej archiwalnej zaktualizowanej przez naszą firmę. Jest wystarczającym dokumentem (mapą) do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Oznacza to, że można rozpocząć projektowanie budynków, planu zagospodarowania, sieci uzbrojenia podziemnego oraz przyłączy do tych sieci. Mapa ta wykonana przez naszą firmę jest oczywiście potwierdzona przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Może służyć również do wystąpienia o warunki zabudowy oraz o warunki przyłączenia mediów w instytucjach branżowych. Mapy wykonujemy również w wersji numerycznej.

Geodezyjne pomiary geodezyjne i realizacyjne i inwentaryzacyjne

Wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych budynki, obiekty inżynierskie, drogi wjazdy, ogrodzenia itp.

Wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze urządzeń podziemnych sieci i przyłączy gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, energetyczne, telekomunikacyjne

Pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych i komercyjnych itp.

Analiza i badanie stanu prawnego nieruchomości

Podziały nieruchomości

Mapy do celów prawnych

Rozgraniczenia nieruchomości i wskazania granic nieruchomości

Wznowienia i stabilizacja znaków granicznych

Badania ksiąg wieczystych

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Dodatkowe prace geodezyjne

Skanowanie i kalibracja map

Wektoryzacja obrazów rastrowych

Opracowanie map wektorowych

Inne specjalistyczne prace geodezyjne według zapotrzebowania

Zapraszamy do współpracy

GEOBETA Usługi Geodezyjne

Zapraszamy do współpracy

tel: 608 042 239
e-mail: piotr.owoc@gmail.com

ul. Leśmiana 25b/3
62-030 Luboń

Kompleksowe usługi

geodezyjno – kartograficzne dla klientów indywidualnych, firm i instytucji

Wyróżnia nas

wieloletnie doświadczenie, nowoczesny sprzęt pomiarowy, pełna dyspozycyjność

Profesjonalizm

wysoka jakość merytoryczna i techniczna wykonywanych usług